S-4420-L

Description

Двуиглова Четриконечна права машина със троен транспорт

  • Дълго рамо -457 мм.

  • Иглен транспорт

  • Подходящи за шиененакожа,сакове ,калъфи,палатки идругидебели материали.

  • Горно „крачещо” краче

  • голям грайфер със вертикална ос;

  • -максимална стъпка 9 мм.

  • Максимално вдигане на иглата 36мм.