S-4410-L

Description

Едноиглова двуконечна права машина със троен транспорт .

  • Дълго рамо -457 мм.

  • Иглен транспорт;

  • Подходящи за шиененакожа,сакове ,калъфи,палатки идругидебели материали.

  • Горно „крачещо” краче

  • голям грайфер със вертикална ос;

  • -максимална стъпка 9 мм.

  • Максимално вдигане на иглата 36мм.

  • Максимално дебелина на материала за шиене 8 мм.

  • DPx17;

  • 2000 s.p.m.