HR-20618-2

Description

Двуиглова четериконечна машина със троен транспорт.

  • Иглен транспорт

  • Подходящи за шиененакожа,сакове ,калъфи,палатки идругидебели материали.

  • Горно „крачещо” краче

  • голям грайфер със вертикална ос;

  • -максимална стъпка 9 мм.

  • Максимално вдигане на иглата 36мм.

  • Максимално дебелина на материала за шиене 8 мм.

  • DPx17;